Przedszkole Samorządowe nr 31

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Przedszkole
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Przedszkole Samorządowe nr 31
Świętokrzyska 4
15-843 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0856510981
fax: 0856510981
strona internetowa: www.ps31.bialystok.webpark.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Przedszkole Samorządowe nr 31 (Białystok), jest to Przedszkole.

Statystyka

Liczba uczniów: 137
Liczba oddziałów: 5
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 10
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0.69

Organ prowadzący

Gmina
województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok